•  קבלת כל עסקה !–
  •  חוסר בניהול שוטף של העסק -מעקב, גביה בזמן, הלוואות
  • חוסר בתכנון התזרים מזומנים –  קצר וארוך טווח 
  • חוסר במזומנים נזילות – והשארת רזרבות
  • חוסר במערכת ניהול טובה ומעודכנת
  • כשאין ניהול פיננסי מקצועי ! קפדני יומיומי וסדיר